NIEUW: Groeigroep voor PAS- ouders.

Vanaf februari 2013 starten wij met de "Groeigroep voor PAS-ouders".
Dit elk 3de dinsdag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december om 20 uur.

Wat wil PAS zeggen?
Parental Alienation Syndrome volgens de Amerikaan Richard Gardner heeft dit te maken met twee factoren:
1. Voortdurende hersenspoeling door 1 ouder in zeer negatieve zin over de andere ouder
2. Eigen bijdrage van het kind

Groeigroep Plusouders - Stiefouders

Samenkomst van 'GROEIGROEP PLUSOUDERS - STIEFOUDERS'
de 3de dinsdag van januari, maart, mei, september, november om 20 uur.

Een nieuw gezin is nog niet standaard in onze cultuur ingebed vanuit de context gescheiden ouderschap en/of mengvorm overlijden van partner.

Gezinsbond: Vormingsreeksen en themareeksen 2013

Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor ouders met jonge kinderen.

Gezinsbond Sint Niklaas in samenwerking met Opvoedingswinkel Sint Niklaas.

Themareeks ‘Graag zien en toch niet te veel verwennen’.
Op woensdagavonden 27 februari, 6 en 13 maart 2013, telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur.
In Huis van het Kind, Kazernestraat, 35, 9100 Sint Niklaas.
Inschrijven op tel. 03/760 47 90 of via mail:claudia.cornelis@sintniklaas-be

* Afdeling Dendermonde in samenwerking met ’t Kompas,thuisbegeleidingsdienst *
Themareeks rond zelfvertrouwen

Geboorte Zon-Maan-Model

GEBOORTE ZON-MAAN-MODEL

Optimaal groeien
als gras op een open veld
bloemen elk op hun plek
bomen waar zij settelen
in onze Natuur
onze Cultuur

Elke seconde
elke minuut
elk uur
elke dag
elke keer opnieuw
is het hetzelfde en toch anders
het verloren lopen in het Gelukkig zijn of niet

De Harmonie
het Geloof vinden in jezelf
je Sociaal zelfvertrouwen - Fundamenteel zelfvertrouwen
je Buitenkant - Binnenkant
je Lichaam - Psyche
je Zon - Maan

Centrum Zon-Maan werkt mee aan de ontmoetingsnamiddag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties van De Scheidingsschool

De Scheidingsschool.

Ontmoetingsnamiddag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties.

Op 13 oktober 2012 organiseert De Scheidingsschool voor de tweede maal een Ontmoetingsnamiddag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties.

Workshop voor kleuters: Mama en papa wonen niet meer bij elkaar ... waar is mijn plekje?
Voorlees-, spel- en knutselworkshop.
We vertellen en spelen over de scheiding en ons gezin.

Mededeling: Gezinsbond Oefenscholen najaar 2012

Provincie Antwerpen.

Oefenschool voor nieuw samengestelde gezinnen.

Afdeling Herentals in samenwerking met C.A.W.De Kempen.

Op donderdagavonden 8 – 15 – 22 – 29 november, 13 december 2012, telkens van 19 tot 21.15 uur.
In C.A.W.- huis, Hofkwartier,23,2200 Herentals.
Inschrijven op tel 014/ 21 08 08 of per mail: groepsbegeleiding@cawdekempen.be
Gratis kinderopvang thuis.

Provincie Brabant.

Oefenschool voor éénoudergezinnen.

Gezinsbond in samenwerking met Opvoedingswinkel Leuven en Stad Leuven.

Op woensdagen in de vooravond van 17 tot 19 uur op 19 – 26 september,

"Thuis in twee gezinnen." een boek voor jongeren. Isa Deschuyteneer is één van de Vlaamse auteurs.


Vanaf 15 mei 2012 in de winkel

‘THUIS IN TWEE GEZINNEN’ stelt niet alleen de vraag maar geeft er ook een antwoord op.
Het pas verschenen boek is een initiatief van de vzw. ‘ Een Nieuw Gezin ‘(België).
Vijf Nederlandse en vijf Vlaamse auteurs zorgden voor de zestien hoofdstukjes die door de eindredactie (Martine Mingelinckx) tot een stevig geheel werden uitgewerkt.

Groeigroep Plusouders - Stiefouders

Samenkomst van 'GROEIGROEP PLUSOUDERS - STIEFOUDERS'
elke laatste dinsdag van januari, maart, september, november van 20 uur tot 22 uur

Een nieuw gezin is nog niet standaard in onze cultuur ingebed vanuit de context gescheiden ouderschap en/of mengvorm overlijden van partner.
We missen de ervaringen, het wordt niet zomaar doorgegeven van ouder op kind. Vandaar het belang om ervaringen te delen met andere nieuwe gezinnen. In een veilige sfeer: Hoe doen zij het? Wat ervaren zij als positief, hoe gaan zij om met moeilijke en ingewikkelde situaties?

Mededelingen terugbetalingen ziekenfonsen

Vanaf heden hebben wij een samenwerkingsakkoord gesloten voor gedeeltelijke terugbetaling met de Christelijke Mutualiteit.

Leden van een andere mutualiteit nemen best contact op met hun ziekenfonds voor navraag over specifieke tegemoetkoming voor psychotherapie voor kinderen en jongeren.

Oefenscholen voor Nieuw samengestelde gezinnen: Zijn wij nu één grote familie?

Gezinsbond - Oefenschool: Zijn wij nu één grote familie?

Oost-Vlaanderen
Ingericht door Afdeling Groot-Gavere in samenwerking met Centrum Zon Maan.
Op woensdag
7, 14 en 28 maart,
25 april en
2 mei 2012,
telkens van 19u30 tot 21u30.
In centrum Zon-Maan (Vossestraat 64) in Gavere.
Inschrijven bij Gerda De Vogelaere op Tel. 09 384 58 88

Antwerpen
Ingericht door de Afdeling Herentals in samenwerking met C.A.W. De Kempen.

Pagina's

Subscribe to Centrum Zon-Maan RSS