You are here

Centrum Zon-Maan: Integratieve Kritische Gezinspsychotherapie

Bij gezinstherapie komen alle gezinsleden, ouders en kinderen samen in psychotherapie. Ouders en kinderen, broers en zussen, stiefbroer-zussen hebben een zijn verbonden met elkaar. Elk gezinslid is gelijkwaardig, is even veel waard, maar ze zijn niet gelijk aan elkaar. Ouders hebben meer verantwoordelijkheid in de zorg en welzijn van de kinderen.

Wij werken in de gezinspsychotherapie met de contextuele familietherapie. De balans van geven en ontvangen wordt in harmonie gebracht.

Gezinspsychotherapie wordt dikwijls gecombineerd met relatietherapie en/of individuele therapie met de ouders of kind(eren).

De ‘harmonie’ vinden en zoeken tussen je Zon en je Maan.
Tussen gebeurtenissen in je feitelijke context, je leefwereld. Hoe je jouw buitenkant laat zien aan anderen: ‘je Zon’.
En tussen je binnenkant, wat er in je ‘zijn’, je beleving, je innerlijke, is en voelt: ‘je Maan’.
Dit evenwicht is niet altijd even evident om te vinden. Niet voor volwassenen en ook niet voor kinderen.

Begeleiden van volwassenen, ouders, zorgverleners en kinderen is heel boeiend en dankbaar werk. Het mogen op weg gaan met jou als mens is een prachtig geschenk. Je ‘heilige’ plaats, je hart, delen dient te gebeuren met heel veel zorg.
Niet alleen de pijnlijke en moeilijke maar ook de mooie en gelukkige momenten krijgen een plaats op je levensweg.

Wij werken vanuit ons Zon-Maan-Model: Integratieve-Kritische Psychotherapie.
Via taal, creatief spel, lichaamswerk komen gevoelens, zorgen aanbod. Via deze weg spreek ik de zelfhulpbronnen van volwassenen en kinderen aan, zodat het gemakkelijker wordt om voor zichzelf hulp te vinden in volgende momenten. Je individuele groeiproces dat stil staat wordt terug op gang gebracht.
Het 'Kritische' staat dat we samen met jou, als client, gaan zoeken waar dit 'kritische' moment van groei zit. Net zoals het moment of het punt waar water ijs wordt is de 0° graden het 'kritische' punt van overgaan. Ons werk is om dit punt samen met jou te zoeken en te vinden om je doen groeien en bloeien en zo verder te kunnen in je dagelijks leven.

Als volwassene, ouder, draag je heel veel zorg om je kind(eren) en de familiesystemen maar soms vergeet je zorg te (laten) dragen voor jezelf. Wij creëren een plaats door respectvol te luisteren, te praten, bezig te zijn,... Deze momenten kunnen helend zijn en rust brengen voor jou als ouder.

Het zorgdragen van kinderen naar hun ouders, familie enz. toe is soms heel groot, waardoor ze dikwijls vergeten zorg te dragen voor zichzelf.
Het altijd vrolijk zijn, de clown uithangen, door steeds de deugniet, de vervelende te zijn, zich terug te trekken, stil te zijn, ... zorgt het kind door zijn - haar gedrag dat jij als ouder minder verdriet, zorgen en pijn voelt. Van de ene op de andere dag zijn het plots volwassen mensen geworden.

Op dit punt kunnen volwassenen, ouders hun kind helpen zorg te dragen voor zichzelf. Kinderen de mogelijkheid bieden om met een liefdevolle mens, die wat verder van hun leefwereld staat, hun zorgen, hun ‘heiligdom’, hun hart te laten delen. Om samen met een persoon die het familiesysteem respecteert en bewaakt, een eindje mee op weg te gaan.

Een nieuw samengesteld gezin, een echtscheiding, een overlijden, een ziekte, … overkomt je als partner, als ouder, als kind. Telkens ‘verlies’ jij als partner, als ouder, als kind even de houvast. Het is steeds een aanpassen aan, een nieuw evenwicht vinden. Meestal lukt dit maar als het niet (meer) lukt kan hulp even nodig zijn.

Je als volwassene, als ouder, als kind leren functioneren in wat er allemaal gebeurd vanuit het eigen ‘zijn’, de loyaliteiten, is voor mij op weg gaan met je ziel, je persoon als mens.

Vanuit onze eigen ervaringen, kwaliteiten en voortdurende opleidingen benaderen we je als volwassene, als ouder, als kind, als ... vanuit:

 • je eigen ‘ik‘
 • je manier van ‘zijn’
 • Op jouw ‘tempo’

Ik start bij wat jij als volwassene, als ouder, als kind aankan om zo stapje na stapje mee op weg te gaan met de bedoeling om na een tijd ‘zelfstandig’ verder je eigen levensweg te bewandelen.

Isa werkt met kinderen van elke leeftijd:
van baby tot volwassene.
Ik werk met één-ouder en/of beide ouder(s), zorgdragers.
Dit zowel individueel als in groepsverband.
Vanuit hun eigen beleving, vanuit hun eigen interesse om zo de moeilijke dingen makkelijker mee te dragen door het leven.

Vast-houden en vrijgeven is een rode draad in het leven van ouders, kinderen, gezinnen.

Mijn hulpbronnen:

  Blijvende bijscholingen, intervisie en supervisie
 • Certificaat: Congres van het KIND, KPNI 2021
 • Hypnose voor Therapeutische doeleinden. AIHP, 2021
 • Attest: Je pijn te lijf, KINTU, 2021
 • Certificate: The Pikler®Approach. What does it offer to Families and Childcare Professionals Today?, Pikler Lóczy USA, 2021
 • Certificaat: Rouw en Trauma met Een Taal Erbij, Systeem Academie, 2021
 • Certificaat: Introductie Geweldloos Verzet en Contextuele Hulpverlening, Leren over Leven, 2021
 • Certificaat: BabyCongres 2020. Professioneel weken met baby's', Logacom, 2020
 • Certificaat: Stress en Trauma Essentials, Open Mind, 2020
 • Deelname: verschillende online cursussen bij ehealthspecialist - psyflix, 2020
 • Attest: Zinvol Tekenen met Pubers, Teach More, 2020
 • Diploma: Integratieve Constitutionele psychologie., AIHP, 2019
 • Attest: Zinvol Tekenen met kleuters, Teach More, 2019
 • Certificaat: De Hulpverlener als instrument met een Taal Erbij - therapeutic use of self. De Kontekst Gooise Meren, 2019
 • Getuigschrift: Feedback gericht werken in psychotherapie., UPC KULeuven, 2018
 • Certificaat: ‘hechtingsgerichte systeemtherapie met Een Taal Erbij', De Konteskt, 2017
 • 7-daagse opleiding Contextueel werken met een taal erbij®, De Kontekst, 2015
 • Diploma: Emmi pikler®pedagoog, Pikler Verband Europa e.V., 2014
 • Attest: Nieuwe Hoop – over echtscheiding en psychotherapie, UPC KU Leuven, 2014
 • Attest: From outcome management to therapeutic dialogue, UPC KU Leuven, 2014
 • Certificaat: The European certificate of Psychotherapy, EAP, 2013
 • Certificaat: Vechtscheiding met de taal erbij®, De Kontekst, 2013
 • Attest: Effectief communiceren en onderhandelen, VCOK, 2013
 • Certificaat: Basiscursus Niveau 1, The Edward Bach foundation, De Walnoot, 2011
 • Certificaat: Basiscursus Niveau 2, The Edward Bach foundation, De Walnoot, 2011
 • Familieopstellingen als diagnostisch middel. Leren over leven, 2011
 • Diploma: Intergratieve Psychotherapeut, Academie voor Integratieve Psychologie, 2011
 • Getuigschrift: Kansen en risico’s in de ontwikkeling van kinderen in nieuwe gezinssituaties, HIG, 2010
 • Getuigschrift: 2-daagse workshop: Kinderen, de weg naar volop leven. Ingrid Dykstra, 2010
 • Getuigschrift: Met de taal erbij®, Leren over Leven, 2009
 • Getuigschrift: Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx, VKOH, 2009
 • Getuigschrift: Een taal erbij®, Leren over leven, 2007
 • Gecertificeerde KIES-het jonge kind, 2007
 • Gecertificeerde KIES-coach, 2007
 • Getuigschrift: Counselor Individuele begeleiding kinderen, Kern, 2004
 • Contextuele visie van Ivan Boszormenyi- Nagy
 • Diploma: Prof. Bachelor in de Gezinswetenschappen, HIG, 2001
 • Getuigschrift Gebrevetteerde Kinderbegeleidster, Sint-Vincentius instituut, 1985

Isa Deschuyteneer.

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.