You are here

Een taal erbij®.

"Een taal erbij®" is één van de werkvormen die wij gebruiken in het Centrum Zon-Maan.
Zowel in de Kinderbegeleiding, Psychotherapie en het Vormingswerk.

"Een taal erbij®" is een therapie vorm, waarbij de innerlijke, relationele en contextuele wereld van de client wordt gevisualiseerd dmv duplopoppetjes.
Met het materiaal kunnen posities, coalities, collusies, triades in het gezinssysteem verduidelijkt worden en de beleving van de client worden verbeeld.

Partner/ouderrelatiedynamiek wordt visueel gemaakt en de noodzaak van het ontwikkelen van autonomie in de relatie wordt daardoor verduidelijkt en persoonlijke leerdoelen worden helder.
Systemische interventies worden gedaan waarbij een vorm van circulaire vraagstelling (via de poppetjes) beweging in gang zet en groei stimuleert.

De methodiek is gebaseerd op het contextuele gedachtegoed van I. Nagy en ontwikkeld door Mevr. Marleen Diekmann-Schoemaker, leertherapeut en supervisor NVRG (overleden 7-4-2007)

Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel neer te zetten en tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, de verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis is onontkoombaar.
“Een taal erbij®” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert tevens de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut.
Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan er erkenning gegeven worden; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen; dat therapeut en cliënt zich
samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, daarbij wordt er ook gekeken naar beider
verwachtingen.
De mogelijkheden van “de taal” zijn talloos en steeds in ontwikkeling.
Ze is toepasbaar vanuit diverse theorieën en bij verschillende therapiestijlen. “De taal” heeft haar kracht bewezen in het werken met getraumatiseerde cliënten. Je kunt letterlijk samen het leed overzien.

“Een taal erbij®” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld, de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en op gang gebracht.

Wij zijn en worden nog steeds verder opgeleid door
- Mevr. Ady F. van Doornik: Individuele- relatie en gezinstherapeut in 'De Kontekst'.
Docent en trainer “Een taal erbij®”.
Werkzaam in de GGZ jeugd en jongeren
Deskundigheid op het gebied van opvoeding en kindgerelateerde problematiek
Lid NVRG
Was gastdocent bij Leren over Leven.

- Mevr. Els D.Ydo: Individuele- relatie en gezinstherapeut in 'De Kontekst'.
Docent en trainer methodiek “Een taal erbij®”,
Contextueel therapeut (master class degree),
Lid van de Ver. voor contextueel werkers.
Traininger en workshopsbegeleider aan GGZ- en jeugdinstellingen
Cursusdocent bij de Rino Utrecht
Gespecialiseerd in Attachment Focused Therapy en EFT.
Gasttrainer sinds 2009 voor ‘de Kontekst‘

http://dekontekst.nl/methodiek/

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.