You are here

Creatief spel

Creatief Spel is een werkvorm die Centrum Zon-Maan inzet in de psychotherapie.
Via creatief spel: tekenen, schilderen, kleien, dieren, poppen, blokken, gezelschapsspelen, boeken, sandplay, enz.
gaan we samen op weg om wat moeilijk is in het leven om te zetten in een helpend beeld.
Ook de mooie momenten worden in beeld gebracht omdat zij zeer belangrijk zijn in HET helen van mensen.

Het is een taal die toelaat om zelf creatief uiting te geven aan je belevingen, gevoelens, emoties, situaties.
Het geeft de kans andere woorden te geven aan situaties, gevoelens, momenten van vastlopen en goed voelen waar je niet weet waar het vandaan komt.
Via begeleiding worden deze omgezet in groeikansen en in positieve hulpbronnen.
Zowel volwassen en kinderen vinden de ruimte tot experimenteren en ontdekken hun innerlijke groei- en bloei processen.