You are here

Nieuwe samengestelde gezin - Plusoudergezin - Stiefgezin

Een nieuwe start met je nieuwe partner en jullie kinderen. Een hele uitdaging om twee gezinssystemen in elkaar te vlechten tot één nieuw samengesteld gezin (nsg).
Het lijkt allemaal redelijk vlot te verlopen, grote en kleine moeilijkheden worden overwonnen in de voorbereidingen.
De kinderen reageren enthousiast, veel beter dan je durfde hopen.
Of net niet enthousiast en alles loopt verkeerd wat er verkeerd kan lopen.

Dan de eigenlijke verhuis, iedere zoekt zijn plaats in het nieuwe gezinssysteem.
Alles is nieuw, niets lijkt nog hetzelfde.
De andere ouder(s) blijven steeds invloed hebben op jullie nieuwe gezin.
Soms wordt het allemaal zo moeilijk omdat er iemand of meerdere mensen in het nsg gezin niet echt zijn plaats vindt.

Voor jullie als ouders, intieme out-sider en kinderen niet evident.
Hier kan begeleiding helpen om door het bos de bomen terug te zien.
Even meelopen op het oneffen pad vol gruis en stenen is wat wij doen met jou als ouder, als stief-, plusouder en/of jullie kinderen.

Wat houdt begeleiding in bij Centrum Zon-Maan?

 • Begeleiden van Ouders: in hun zorg om de kinderen in en rond het nieuw samen gestelde gezin is onze manier om met mensen een tijdje mee te wandelen ter ondersteuning op hun weg. Dit alles binnen de mogelijkheden van het nsg.
  • Begeleiding van Kinderen - Jongeren: wij gaan samen met de kinderen een tijdje mee wandelen op hun levenspad op zijn/haar tempo, manier en positieve krachten. Op een creatieve manier komen alle zorgen en mooie momenten van je kind aanbod.
   • Begeleiden van Partners: samen voor jullie en de andere kinderen zorg dragen, is een hele evenwichtsoefening zonder jullie partnerrelatie erin te verliezen.
   • Groeigroep voor kinderen en jongeren
   • Groeigroep voor Plusouders - Stiefouders
   • Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.