You are here

Integratieve Psychotherapie

In de Integratieve psychotherapie gaan we effectief HULPBRONNEN installeren om je psychische groei te bevorderen en te bestendigen.
Wij werken vanuit het GROEIMODEL,
je bent meer dan een kind met een bepaald gedrag, een gescheiden ouder, je depressie, ...

Meer inzicht krijgen in jezelf, inzicht krijgen in relatiesystemen, meer fundamenteel zelfvertrouwen krijgen, ... zijn enkele voorbeelden.

Het basismodel is de Integratieve Kritische Psychotherapie, het Zon-Maan-Model.

Dit zowel voor kinderen als volwassenen.
In Individuele therapie, Partnertherapie, Ouderschapstherapie en Gezinstherapie.