You are here

(Echt-)scheiding

 • Kinderen en echtscheiding. Lees-en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders.
  Achterflap: Dit boek gaat over Thomas, 12 jaar, van wie de ouders scheiden. Thomas moet dit ingrijpende gebeuren verwerken. Hij schrijft in zijn dagboek op wat er zich allemaal afspeelt en hoe hij zich daarbij voelt. Het verhaal verloopt in drie grote fasen: veel ruzie tussen de ouders, de echtscheiding, de nieuwe relatie van moeder en het nieuw-samengestelde gezin. Kinderen kunnen dit dagboek van Thomas op hun eentje lezen. Bij elke dag staan een aantal vragen waar ze over na kunnen denken, als ze dat willen. Ze kunnen er misschien met vrienden over praten. Maar ze kunnen het boek ook lezen samen met hun ouders of andere opvoeders, met begeleiders, hulpverleners. Of sommige delen ervan. Samen lezen heeft het voordeel dat kind en begeleider het kunnen hebben over de specifieke situatie waarin het kan verkeren. Echtscheidingen verlopen natuurlijk op verschillende manieren. De eigen belevenissen van het kind, met eigen opvattingen, gedachten, gevoelens, reacties kunnen dan voorwerp van gesprek zijn. Ze kunnen immers best verschillen van die van Thomas. De vragen bij de dagboekfragmenten moeten niet worden 'opgelost', ze zijn enkel als aanzet bedoeld. Ze kunnen dus worden aangepast en aangevuld. Het verhaal van Thomas is een volledig verhaal. Thomas heeft alle stappen van het echtscheidingsproces met bijhorende ervaringen meegemaakt. Sommige kinderen verkeren nog maar in de eerste fase, ruzies, andere kinderen zullen nooit de derde fase, nieuw-samengesteld gezin, kennen. Weer andere kinderen zitten midden in de fase van de eigenlijke echtscheiding. Daarom kan de begeleider keuzes maken. Een andere doelgroep zijn uiteraard de ouders. Wat Thomas schrijft, kan hen beter doen begrijpen wat hun eigen kinderen ervaren. Dit kan ouders helpen hen optimaal te begeleiden.

  Auteur:Ludo Driessen
  Uitgeverij: Garant
  ISBN: 9789044112009
  Pag.:173

 • Lesvoorbereiding voor het basisonderwijs en eerste graad middelbaar: "Kinderen en echtscheiding"

  Auteur: Dominique Degrande en Carine Jacobs
  Uitgeverij: Overleg Kinderen- en Jongerentelefoon vzw
  Pag.: 62

  http://www.kjt.org/files/bibliotheek/lespakket_echtscheiding_kjt_102.pdf

 • Omzendbrief: Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

  http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid...

 • Klasse: de eerste lijn 5: gezinsvormen

  http://pdf.klasse.be/KVL/EL2/el2_05_gezinsvormen.pdf

 • Omgaan met nieuwe gezinsvormen in de lagere school: handreiking voor leerkrachten.

  http://project.arteveldehs.be/ngv/main/wie-zijn-we.html