You are here

Duplo-TAALl ism. AIHP Nieuwe Data en opleidingen 2022-2023

    

Facebook   
Centrum Zon-Maan vzw
30 juli om 11:39 ·
Centrum Zon-Maan vzw
organiseert in samenwerking met AIHP de opleidingen "DUPLO-Taal".
Nieuwe data en opleidingen 2022 - 2023.

Wil jij graag de DUPLO-Taal integreren in je werk.
Wil jij meer oefenen.
De DUPLO-Taal werd vorm gegeven door Marleen Diekman als "Een Taal Erbij”. Een extra TAAL om kinderen en volwassenen beter te beluisteren en te begrijpen. Door de DUPLO-Taal in te zetten voelen mensen zich begrepen, voelen de ERKENNING en komen zo sneller in beweging.
Je kan volgende masterclass volgen:

DUPLO-Taal bij (complexe)-scheiding.
Donderdag 20 oktober 2022 – 09.30 tot 16.00 u. –
Scheiding kan complex zijn zowel voor kinderen als voor volwassenen. Je krijgt een extra TAAL met de DUPLO-Taal toe te voegen in consulten. Je krijgt demonstratie en je krijgt voldoende tijd om zelf aan de slag te gaan met het materiaal. Je krijgt inzicht hoe de scheiding systemisch in elkaar kan zitten. Je krijgt inzichten hoe je loyaliteit, meerzijdige partijdigheid, conflicten, erkenning, schade, enz. kan uitbeelden. We focussen ons vooral op therapeuten, psychologen, coaches in het werkveld of in opleiding, maar de opleiding is toegankelijk voor iedereen die zichzelf en anderen wil helpen met Duplo-methodiek.
(KMO-p is mogelijk)
Certificering na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.

DUPLO-Taal met kinderen en/of ouders.
Donderdag 17 november 2022 – 09.30 – 16.00 u.
Je leert als therapeut, hulpverlener hoe je de DUPLO-Taal kan inzetten bij zowel kinderen als ouders. Je krijgt handvatten door: demonstratie, psycho-educatie en je eigen casus met heel veel zelf oefenen. Hoe beeld je de ontwikkelingstaken uit van kinderen. Hoe beeld je de opvoedingsstijlen uit van ouders. Wat speelt er in de ouder-kind relatie, wat zijn de patronen. Je krijgt inzichten hoe en vanwaar deze patronen kunnen komen. En je gaat zelf veel oefenen met de DUPLO-Taal. Breng zeker je casus mee!
(KMO-p is mogelijk)
Certificering na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.

DUPLO-Taal in pleegzorg en adoptie.
Donderdag 15 december 2022 – 09.30 – 16.00 u.
Je leert als therapeut, hulpverlener, hoe je de DUPLO-Taal in kan zetten tijdens pleegzorg- en adoptieproblematieken. Je krijgt handvatten door demonstratie, psycho-educatie en heel veel zelf oefenen. Je krijgt zicht op wat er speelt tussen de pleegzorgouders en de pleegkinderen. Je krijgt zicht op hechtingspatronen. Je krijgt zicht op loyaliteiten. Wat speelt er tussen de biologische ouder en het pleeggezin? Hechting en trauma zijn niet weg te denken in dit kader.
(KMO-p is mogelijk)
Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.

2-daagse DUPLO-Taal en Hechting.
Donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2023 – 09.30 – 16.00 u.
We gaan aan de slag met de DUPLO-Taal via zelf-ervaringsoefeningen en theorie. Er wordt uitvoering gedemonstreerd hoe je de beelden kan neerzetten. – Welke hechtingsstijlen herken je bij jezelf. Zijn er hechtingsstoornissen? Wat zijn je copingsmechanismen, welke zijn waardevol en welke belasten jou Wanneer functioneer je vanuit deze hechting naar anderen toe, als hulpverlener. De window of tolerance. Cirkel van veiligheid.
320 € – (KMO-p is mogelijk)
Certificering na deelname – Accreditatie CPD – 12 u.

3-daagse Integratief werken met de DUPLO-Taal.
Dag 1: Donderdag 9 maart 2023 van 9u30 - 16u.
De integratie van het contextuele gedachtegoed met de kennismaking met de DUPLO-Methodiek. Theorie en praktijk lopen door elkaar met mogelijkheid tot zelf oefenen.
Dag 2: Vrijdag 10 maart 2023 van 9u30 - 16u.
Oefenen, oefenen, oefenen in groepjes vanuit eigen leerproces via zelf-ervaring. We wisselen eigen ervaringen uit. Door de verschillende zelfervaringen leren we ook beter met onze cliënten om te gaan.
Dag 3: Donderdag 13 april 2022 van 9u30 - 16u.
Je hebt ongeveer een maand de tijd gehad om zelf met cliënten aan de slag te gaan als hulpverlener, psychotherapeut. We gaan dieper in op jouw ervaringen, groei en moeilijkheden, enz. Breng je casussen mee.

DUPLO-Taal en de schatkist van het (gekwetste) innerlijke kind.
Donderdag 11 mei 2023 – 09.30 – 16.00 u.
We hebben allemaal een innerlijk kindje, ons voel kindje. Veelal ervaren we dit als gekwetst of weten we niet dat we dit kindje met ons meedragen. Om volledig te kunnen helen is het nodig om dit kleine kindje te (h)erkennen en een plek te geven in onszelf. In deze masterclass gaan we via zelfervaring aan de slag hoe je je cliënten kan helpen met hun innerlijke kindje. Je leert in de DUPLO-Taal neer zetten wat dit kleine kindje nodig heeft om te kunnen helen. Je krijgt demonstratie, je krijgt een extra Taal om uit beelden. We gaan door te oefenen theorie en praktijk samenbrengen.
(KMO-p is mogelijk)
Certifiëring na deelname – Accreditatie CPD – 6 u.

Isa Integratief Kinder- en Gezins-Psychotherapeut, Pikler®pedagoog, docent en supervisor.
Heeft meer dan 15 jaar ervaring met de DUPLO-Taal.
Opgeleid bij de Kontekst door Mevr. Ady F. van Doornik, Mevr. Els D.Ydo en hun teams.
Elk jaar keer zij terug naar de bron om te verdiepen.
Vragen en info: 0486 65 97 60 (laat je nummer na op de voicemail zodat Isa teug kan bellen.

Inschrijfing via onderstaande link:
https://www.psychology-integration.eu/abp-bvp-rkg-oost.../

Waar:
Centrum Zon-Maan vzw
Vossestraat 64 9890 Gavere

Delen is LIEF