You are here

Face tot face afspraken ivm Corona Covid-19

Net zoals de voorbije weken willen we op een zo goed mogelijke manier onze werking verder zetten.

Dit kan terug meer face to face,
ook online sessies kunnen blijven doorgaan.
Bespreek dit met uw therapeu.

Prioriteit en verwachting van de overheid is om de werking op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.
Wat zijn deze preventieve maatregelen?
-- U komt op het uur van de afspraak naar de praktijk.
-- Indien u vroeger bent, wacht u bij voorkeur buiten (ev. in uw wagen).
-- U maakt zo weinig mogelijk (liefst geen) gebruik van de wachtkamer.
-- U houdt voldoende afstand van elkaar.
-- Er is een markering aangebracht om de afstand van 1,50 m in acht te nemen.
-- Zoals de overheid het verwacht adviseren we het gebruik van een mondmasker of sjaal als de afstand van 1,50 m niet behouden kan worden (bvb bij het binnenkomen in de praktijk, bij het kruisen van elkaar, ...)
Tijdens de gesprekken kunnen we voldoende afstand behouden en is een mondmasker niet nodig.
-- Tussen twee afspraken in verluchten we het lokaal, ontsmetten we de deurklinken en wassen we onze handen.
-- We vragen u handen te wassen bij binnen en buiten gaan van Centrum Zon-Maan
-- In de gespreksruimte staat handgel op basis van alcohol.

Belangrijk : Iedereen die verkouden is of ziektesymptomen heeft blijft thuis !
De afspraak kan dan niet doorgaan; verwittig wel uw therapeut.
De hierboven beschreven afspraken gaan van kracht vanaf maandag 4 mei.

We evalueren regelmatig de situatie en trachten steeds op een gepaste manier bij te sturen indien nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Door consequent en zorgvuldig gedrag, trachten we in de Kanteling een zo veilig mogelijke werkomgeving te behouden.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien er vragen zijn!

Het Centrum Zon-Maanteam.