You are here

Nieuw Samengestelde Gezinnen

 • Een nieuw gezin. Een nieuwe kans.

  Achterflap:
  Het boek dat je helpt van je nieuw samengestelde gezin een succes te maken.
  Wie de man of de vrouw van zijn leven ontmoet, heeft een droom. Ook als je prins of prinses kinderen blijkt te hebben, en een ex.
  Meedraaien in een nieuw samengestel gezin: op zich is het niet zo uitzonderlijk meer. Steeds meer kinderen groeien op in een gezin waarin een van de ouders niet de biologische ouder is. In vee gevallen verloopt dit zo goed als probleemloos. Toch hebben we de afgelopen jaren ook kunnen vaststellen wat de vaak onverwachte valkuilen kunnen zijn van leven in een nieuw gezin. Niet zelden is het opvoeden en mee zorg dragen voor 'het kin van de ex' onrechtstreeks oorzaak van nieuwe relatieproblemen, terwijl iedereen ervan droomt zijn of haar nieuwe gezin tot een succes te maken.

  Dit boek brengt alles bij elkaar wat we weten over hoe succesvolle nieuw samengestelde gezinnen functioneren. Voor wie eraan begint of er soms zijn weg in dreigt te verliezen, kunnen ervaringen van anderen een gids zijn. Een nieuw gezin betekent voor iedereen een nieuwe kans. En als we die goed benutten, wordt iedereen weer gelukkig...

  Jos Willems was een leven lang directeur van een school voor jongvolwassenen. De voorbije dertig jaar is hij, mede door zijn persoonlijke ervaringen, nauw betrokken geraakt bij de situatie van zorgouders. Dit boek is daarvan het resultaat
  Auteur: Jos Willems
  Uitgeverij: Witsand
  ISBN: 978-94-9038-226-1
  Pag.: 415

 • Van drempel tot drempel. Kinderen in nieuw samengestelde gezinnen

  Achterflap:
  Kinderen in een nieuw samengesteld gezin staan voor ingrijpende veranderingen. Niet alleen pendelen ze voortaan heen en weer tussen verschillende woningen, ze moeten ook leren omgaan met een compleet nieuwe gezinssituatie waarin vader of moeder een relatie begint met een nieuwe partner, al dan niet vergezeld van kinderen. Daarvoor moeten ze tal van relationele, emotionele en educatieve drempels overwinnen.
  Van drempel tot drempel biedt inzicht in de uitdagingen en hindernissen waarmee een nieuw samengesteld gezin geconfronteerd wordt. Het boek bevat tal van praktijkvoorbeelden om concreet mee aan de slag te gaan en te werken aan een stabielere gezinssamenhang. Zowel van de kant van de ouders als van de kant van de kinderen kunnen moedige aanzetten en creatieve initiatieven komen om het samen leven een grotere kans op slagen te geven.
  GEERT FASEUR was pedagogisch begeleider in het lager onderwijs en werkt nu als coach in het secundair onderwijs. Psychologe EVELYN DEWAMME werkt als zorgcoördinator binnen het lager onderwijs. Vanuit hun ervaringen schreven ze dit positieve en opbouwende boek. Het is een belangrijk instrument voor (plus)ouders, ervaringsdeskundigen en professionals.

  Auteur: Faseur Geert & Dewamme Evelyn
  Uitgeverij: Davidfonds
  ISBN: 978 90 5826 691 0
  Pag.:

 • Andermans kinderen
  Achterflap:
  Josie weet waaraan ze begint als ze met Matthew trouwt en met zijn kinderen en met haar eigen zoontje Rufus een gezin gaat vormen. Ze was immers al eens eerder stiefmoeder van de kinderen van haar eerste man Tom. Maar er staat haar heel wat te wachten, niet in het minst om het ondermijnende gedrag van Matthews ex-vrouw en de dwarse houding van zijn kinderen.
  De vriendelijke, evenwichtige Elizabeth probeert in haar relatie met Tom, de ex va Josie, ook een plaats in te ruimen voor zijn dochter, die daar niets voor voelt en juist aanspraak maakt op de exclusieve gunsten van haar vader.

  Auteur: Joanna Trollope
  Uitgeverij: Van Heemst
  ISBN: 90 461 6031 9
  Pag.: 320

 • Samengesteld
  Over kansen en mogelijkheden voor een nieuwe start na scheiding en verlies in gezinnen.
  Achterflap:
  In dit boek schrijft de auteur over het thema "het samengestelde gezin". Maar ook het oorspronggezin komt ruimschoots aan de orde.
  Hoe voeden ouders hun kinderen op? Wat hebben kinderen nodig om te groeien van afhankelijkheid, het stadium van de volwassenheid? Hoe zorgen ouders ervoor dat ze een betrouwbaar ouderteam zijn?
  Van uit de beschrijving van het basisgezin schrijft de auteur vervolgens over de kenmerken van het samengestelde gezin en wat samen-gestelde gezinnen nodig hebben aan extra kennis. Hij pleit vrij moedig voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en stiefouders om kinderen op te voeden. De rol van de grootfamilie, ooms, tantes, opa's en oma's wordt ook niet vergeten. De volwassenen kunnen met elkaar van grote betekenis zijn voor gezinnen. Beschreven wordt waar de gevaren liggen en wat de valkuilen zijn voor het samengestelde gezin, maar ook de kansen, mogelijkheden en de kracht.
  Vervolgens staat de auteur stil bij kinderen die opgroeien in gezinnen waarin ouders huwelijksproblemen hebben, echtscheiding voorkomt of één van de ouders overleden is.
  Een praktisch en handzaam boek voor gezinnen, samengestelde gezinnen en alle mensen die heiurmee direct of indirect te maken hebben. Een item dat heel actueel is in de huidige maatschappij!

  Auteur: Hans Groeneboer
  Uitgeverij: Koinonia
  ISBN: 978 90 76193 12 6
  Pag.: 126

 • Stiefouders en stiefkinderen.
  De valkuilen en de oplossingen.
  Achterflap
  'Een moeder heeft tijdens haar tweede huwelijk steeds het gevoel partij te moeten kiezen voor haar kinderen of haar nieuwe echtgenoot.
  Een man voetbalt dagelijks met zijn stiefkinderen, maar merkt dat hij toch net door hen wordt geaccepteerd.
  Kinderen stellen alles in het werk om vaders nieuwe vrouw zo snel mogelijk weer de deur uit te werken.
  Het zijn situaties die we kennen van mensen uit onze omgeving. Ongetwijfeld bent u van plan het beter te doen. En dat kunt u ook.
  Dit boek laat zien wat de valkuilen zijn en hoe u die kunt vermijden.'

  Auteur: James Bray & John Kelly
  Uitgeverij: De Boekerij bv Amsterdam
  ISBN: 90-225-2537-6
  Pag.: