You are here

(echt)scheiding

 • En de kinderen scheiden mee

  Achterflap
  " Ik denk dat scheiden net zoiets is als een appel verdelen. De helft ben je kwijt en de andere hou je zelf. "
  - Jongen (12 jaar)

  De meeste kinderen van gescheiden ouders voelen zich verdrietig, verward, boos, schuldig en in tweestrijd met zichzelf. Als ze deze gevoelens niet kunnen uiten en op een gezonde manier kunnen verwerken, dan is de kans groot dat het beeld dat het kind van zichzelf en van anderen heeft wordt aangetast. Hoe een kind de scheiding ervaart zal aanzienlijke invloed hebben op zijn vermogen om later zelf liefdesrelaties aan te gaan, deze in stand te houden en een goede ouder te worden. Hoewel echtscheiding een probleem van het hele gezin is, gaat dit boek op de eerste plaats over de kinderen; over de impact die de scheiding op hen heeft vanaf de geboorte tot de eerste jaren van volwassenheid en hoe je daar als ouder het beste mee omgaat. De bedoeling van dit boek is niet om ouders in de rol van therapeut te dwingen. Het is een hulpboek waaruit je specifieke hoofdstukken of korte fragmenten kunt halen die over problemen gaan waar je als gescheiden ouder mee kampt.

  En de kinderen scheiden mee... is gebaseerd op de observaties en ervaringen van Gary Neuman met meer dan 20.000 Amerikaanse kinderen en hun ouders die hebben deelgenomen aan het 'Zandkastelenprogramma', een intensieve groepssessie met kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Het boek is bewerkt door Lianne van Lith en Marieke Visser die dagelijks werken met ouders en kinderen met problemen rondom de scheiding.

  Auteur: G. Neuman & Patricia Romanowski
  Uitgeverij: SWP
  ISBN: 9789066655126
  Pag.: 260

 • 2 ouders apart
  Jongeren over de scheiding van hun ouders

  Als jongeren heb je het niet altijd gemakkelijk wanneer je ouders scheiden of gescheiden zijn. Van de ene dag op de andere pendel je tussen je ouders en in vele gevallen krijg je er ook nog eens een stieffamilie bij. Maar ook voor je ouders verandert er van alles in hun relatie tot jou.
  Dit is een boek voor ouders en jongeren maar ook voor hun vrienden, grootouders, leerkrachten... . Het bevat levensechte getuigenissen van jonge mensen en tips van hun begeleiders. Het vertrek van de belevingswereld van de jongeren en zoekt antwoorden op de vraag welke gevolgen een scheiding heeft. Hoe kun je als jongere de toekomst positief tegemoet zien? Hoe groei je op in een nieuw samengesteld gezin? Hoe ga je om met afspraken en regelingen?

  Auteur: Els Put
  Uitgeverij: Lannoo
  ISBN: 90-209-5760-0
  Pag.: 207

 • Kind van gescheiden ouders
  Kind van de rekening?

  'Als ik lief ben, komt papa misschien wel weer thuis.'
  'Als ik zorg dat ik in de problemen kom, dan moeten pappa en mamma wel weer met elkaar gaan praten, en dan komt alles weer goed.'
  'Als pappa wegging, zal mamma dan ook niet weggaan?'

  Waarom voelen kinderen zich verantwoordelijk voor de scheiding van hun ouders? Hoe leg je een scheiding uit aan kinderen? Hoe voed je kinderen (samen) op na de scheiding?

  In Kind van gescheiden ouders. Kind van de rekening? geeft Edward Teyber specifieke informatie en praktische richtlijnen, zodat ouders hun kinderen kunnen helpen bij de vragen en problemen die door de scheiding worden opgeroepen. Ouders die gaan scheiden, moeten bedacht zijn op de typische kinderzorgen in deze ellendige crisis en begrijpen hoe zwaar deze problemen voor hun kinderen wegen.

  Deze nieuwe editie is geheel up-to-date. Inzichten uit een recent onderzoek zijn verwerkt, nieuwe case-studies zijn toegevoegd en de presentatie is sterk verbeterd.

  'Teyber schreef naar mijn mening een van de beste boeken die over dit thema verschenen zijn. Het is in een zeer heldere en boeiende stijl geschreven. Teybers visie op vraagstukken als opvoeding, gezag en omgangsregelingen is baanbrekend. Kind van gescheiden ouders is uitermate geschikt voor ouders, maar evenzo voor hulpverleners die in hun praktijk te maken hebben met echtscheidingsproblemen.' -Uit het voorwoord van prof.dr. W.H.G. Wolters.

  Auteur: Edward Teyber
  Uitgeverij: AMBO
  ISBN: 90 263 1725 5 (Derde druk 2004)
  Pag.: 309

 • Kinderen en gescheiden ouders
  De emotionele toekomst van je kind veiligstellen

  Na een echtscheiding vinden en een gezin veel veranderingen plaats. Niet alleen moeten kinderen steeds weer afscheid nemen van een van de ouders, ook zijn sommige kinderen gedwongen te verhuizen en van school te veranderen. Er ontstaan voor die kinderen ineens twee werelden: de plek van papa en de plek van mama. En ze zijn boos en verdrietig over wat hun is overkomen. Sommige kinderen uiten zich agressief en onhandelbaar, anderen gedragen zich angstig en blijven vragen om geruststelling: je vindt me toch wel lief, hé?

  In dit boek geeft Cjharlotte Visch tips en adviezen om echtsxcheiding voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken. Zij gaat nader in op veel gestelde vragen:
  Wat is het effect van een echtscheiding op een kind?
  Wat te doen als je kind niet naar de ex-partner wil?
  Wat kan de ene ouder doen wanneer die zich zorgen maakt over de opvoedmethode van de andere partner?

  Verder geeft zij adviezen hoe kinderen weerbaar te maken, zodat zij allerlei onverwachte en moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden. In de laatste hoofdstukken wordt uitgebreid verteld over twee kinderen die verwikkeld zijn in zeer moeilijke omstandigheden en hoe zij daarmee omgaan.
  Auteur: Charlotte Visch
  Uitgeverij: Lifetime
  ISBN:90 215 8363-1
  Pag.: 159

 • Kinderen & scheiding
  Gids voor scheidende ouders en hun kinderen

  'Dat mannen en vrouwen willen scheiden moeten zij weten...
  maar de kinderen zijn er altijd de dupe van! Zij zijn de kinderen van de rekening, de slachtoffers van de scheiding...'
  Een recente rondvraag bevestigde nogmaals dat de meeste mensen het kind als slachtoffer zien van de (echt)scheiding.
  Nochtans wijzen alle onderzoeken erop dat niet zozeer de scheiding op zichzelf de oorzaak is van de moeilijkheden voor de kinderen, maar wel de manier waarop de ouders het gezinsproject stopzetten.
  Met deze vaststelling wordt de opdracht tot een menswaardige en kindbetrokken scheiding een gedeelde verantwoordelijkheid: niet alleen ouders en kinderen delen in deze verantwoordelijkheid, maar ook hulpverleners, advocaten en gerecht. Het denken over (echt)scheiding in onze maatschappij bepaalt in grote mate of de scheiding sereen kan verlopen, of dat ze een hel wordt voor partners en hun kinderen.
  In dit boek bekijken we het denken en handelen in (echt)scheidingssituaties van naderbij.
  Er wordt grote aandacht besteed aan de vragen van kinderen in deze situaties. Maar vooral de bijzondee zorg van kinderen voor hun scheidende ouders en grootouders wordt centraal gesteld.
  Daaruit blijkt dat kinderen geen verwaarloosbare pluim-gewichten zijn, maar dat zij zich met eenenorme veer-kracht ee weg banen door de crisis van de scheiding.

  Auteur: Marleen Heylen
  Uitgeverij: Globe
  ISBN: 90-5466-310-3
  Pag.: 176