You are here

Inspiratiedag: EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding - 16 februari 2017

Warme aanbeveling, men zegge het verder!
Centrum Zon-Maan vzw maakt deel uit van deze werkgroep
Isa Deschuyteneer zal één van de ingeleide intervisies, workshops begeleiden.

Tijdens een huisbezoek door de verpleegkundige van Kind en Gezin vertelt de mama van Thomas dat ze gaat scheiden. Ze wil haar verhaal doen, Thomas zit er bij. Hoe reageer je best? Naar waar kan je haar doorverwijzen?

Fatima's papa neemt contact op met een psycholoog om een begeleiding te starten voor Fatima. Ze heeft het zeer lastig met de scheiding en vooral de contacten met mama lopen slecht. Kan de hulp starten zonder toestemming van mama?

Anita is nog maar pas weg van haar partner en klopt aan bij het OCMW voor bijkomende financiële hulp, want ze redt het momenteel niet. Er is nog niets geregeld rond de alimentatie en het verblijf van de kinderen. Welk advies geeft de OCMW-medewerker haar best? Aandringen op juridische stappen om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn van de steun? Of zijn er nog andere mogelijkheden?

LEER WAT DE WET ZEGT OVER OUDERLIJK GEZAG
EN ONTDEK ONZE TIPS & TRICKS.

Op donderdag 16 februari 2017 organiseert de Werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) in samenwerking met de Kinderrechtswinkel een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding'.
Deze inspiratiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.
In de voormiddag brengen we enkele bevindingen uit recent Vlaams wetenschappelijk onderzoek rond kinderen en scheiding. We lichten ook juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling,..
Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ...
Met deze info zal je als hulpverlener meer aan de druk van ouders kunnen weerstaan om partij te kiezen, om deel uit te maken van het conflict.
Heb je nog vragen uit je eigen werkcontext, dan is er voldoende gelegenheid om deze te stellen tijdens de vragenronde.
In de namiddag gaan we in kleine groepjes intensief aan de slag met onze vuistregels: aan de hand van stellingen word je uitgedaagd om op zoek te gaan naar eigen good practices in het omgaan met scheidingssituaties en hierover in dialoog te gaan met collega-hulpverleners.
Programma
9 uur: Onthaal
9.30 uur: Verwelkoming (Eddy Couckuyt, Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen)
9.45 uur: Inleiding (Lieve Van den Kerchove, voorzitter werkgroep HCS Deinze-Eeklo-Gent)
10.15 uur: Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders - deel 1 (Nele Desmet, juriste Kinderrechtswinkel)
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders - deel 2 (Nele Desmet, juriste Kinderrechtswinkel)
12.30 uur: Lunch (broodjes)
13.30 uur: Ingeleide intervisie: aan de slag met de vuistregels en op zoek naar goede praktijken
15.15 uur: Synthese van de workshops
156 uur: Afsluiting
Je kan je inschrijven voor de voormiddag of voor de hele dag

Praktisch
Datum: 16 februari 2017
Doelgroep: hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.
Locatie: Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Auditorium De Schelde, Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Deelname: € 20 voor de hele dag (inclusief broodje en defintieve bundel EHBS*)
€ 15 voor de voormiddag (inclusief de definitieve bundel EHBS*)
Inschrijven: Inschrijven kan tot en met 13 februari 2017. Je kan kiezen voor het ochtendprogramma of voor de hele dag.
Jouw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld door storting op rekeningnummer BE21 0011 0693 5203 op naam van Kinderrechtswinkel, Hoogstraat 81, 9000 Gent met vermelding van naam en datum van de inspiratiedag (16 februari 2017).
Klik hier voor informatie en inschrijving.

Een initiatief van de werkgroep Hoog Conflictueuze Scheidingen Deinze - Eeklo - Gent,
in samenwerking met de Kinderrechtswinkel
Uitgegeven door Welzijnsoverleg Regio Gent
Met de steun van
Provincie Oost-Vlaanderen,
Kinderrechtswinkel